SELG DIN BRUKTE MOBILTELEFON! KLIKK HER
 

Hva er Bluetooth?

 

Bluetooth er en form for trådløs overføring av data mellom forskjellige typer utstyr. Bluetooth ble første gang presentert for omkring ti år siden som en hurtigere og mer fleksibelt metode til dataoverføring enn infrarødt lys. Med infrarødt lys skulle to punkter pekes mot hinnannen og dermed ga en rekke problemer ved tilslutning. Tilslutningen var ustabil, langsom og begrenset i sine anvendelsesmuligheter.
Bluetooth benytter radiobølger og krever ikke at apparatene står i bestemt stilling i forhold til hverandre. Med Bluetooth kan vi oppnå overføringshastigheter på opptil 720 kilobiter per sekund over avstander på opptil tolv meter. Bluetooth-teknologien blir opprinnelig brukt til personlig håndfri-sett. Den manglende tråd har gjort det veldig nemmere – især mens du kjører bil. Over de siste par år hvor priserne er fallet og telefonerne ble mer avansert mens Bluetooth’ens voksende sortiment og ennå hurtigere hastigheter har betydd at det kunne brukes til langt mer enn blot håndfri-sett.

 

Bluetooth-klasser

 

Det fins forskjellige Bluetooth-klasser som gir anvisning av den rekken hvor data kan overføres:

Klasse 1 - opp til 100m
Klasse 2 - opp til 10m
Klasse 3 - mindre enn 10m

 

Det fins forskjellige Bluetooth-klasser som gir anvisning av den rekken hvor data kan overføres:

Bluetooth Profiler

Denne Bluetooth ordliste vil forklare mer om de forskjellige profilertyper og hjelpe deg med å forstå Bluetooth-kompatibiliteten.

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

 

Den A2DP-profil beskriver hvordan stereolydkvaliteten kan streames fra en mediakilde. En typisk brukt scenario kan betraktes som ”walkman” klassen av mediaspiller. Audiokilden ville være musikkavspilleren hvor audio output’en er det trådløse headsett. A2DP definerer og gjennomfører protokoller som gir fordelingen av høy kvalitet til audio-innhold i mono eller stereo.

Audio / Video Remote Control Profile (AVRCP)

AVRCP er designet til å gi en standard interface til å styre TV, HiFi utstyr, etc...Denne profilen er brukt til en enkelt fjernbetjening (eller annen enhet) til å kontrollere alle AV-utstyr som en bruker har adgang til. AVRCP definerer hvordan man skal kontrollere egenskaper av streaming media. Dette omfatter pauser, stop, start avspilling og volumekontrol samt andre former for fjernbetjenings funksjoner.

 

Dial-up Networking Profile (DUN)

DUN inneholder en standard for å få adgang til internett og andre dial-up-tjenester via en trådløs Bluetooth-teknologi. De mest alminnelige scenario er adgang til internett fra en bærbar datamaskin ved å ringe opp på en mobiltelefon, trådløst.

 

Generic Object Exchange Profile (GOEP)

GOEP brukes til å overføre et objekt fra en enhet til en annen. Objektet kan være et bilde, et dokument, visitkort osv. Den profilen definerer to roller: en server som leverer plassering hvorfra et objekt er trukket samt en kunde som igangsetter handlingen. GOEP gir en generisk model for andre profiler ved hjelp av OBEX-protokollen.

 

Hands-Free Profile (HFP)

HFP beskriver hvordan en gateway-enhet kan brukes til å plassere og mottake oppringing til en håndfri enhet. En typisk innstilling er en bil med hjelp av en mobiltelefon som en gateway-enhet. I bilen brukes radioen til telefonens lyd, og en mikrofon for å sende utgående samtalens lyd. HFP er også brukt til en personlig datamaskin til å fungere som mobiltelefonens høyttaler i hjemmet eller kontoret.

 

Headset Profile (HSP)

HSP beskriver hvordan et Bluetooth-headsett skal kommunikere med en mobiltelefon eller en annen Bluetooth-enhet såsom datamaskin. Når de er tilsluttet og konfigurert, kan headsettet fungere som den eksterne enhets audio input- og output-interface.

 

Human Interface Device Profile (HID)
HID profilen definerer de protokollene, funksjoner som skal anvendes ved Bluetooth HID, såsom tastaturer, gaming-utstyr og fjernovervåkning enheter. De såkjente Sony Ericsson håndsett understøtter HID profiler.

 

Object Exchange (OBEX) Protokol

 

OBEX er en Overføring Protokoll som gjør det mulig å utveksle filer, såsom bilder ,videoer og musikk-filer.

 

Binding


Prosessen som etablerer et nytt forhold mellom to Bluetooth-enheter. Under denne prosessen brukes en adgangsnøkkel til etablering, eller under tilslutningsfasen. Noen enheter skal settes i ”binding mode” før paring kan begynne.

 

Parrings funktion / Bindings måte 

 

Personal Area Networking Profile (PAN)

 

PAN beskriver hvordan to eller flere Bluetooth-enheter kan danne en ad-hoc-nettverk og hvordan den same mekanismen kan brukes til å få adgang til et eksternt nettverk gjennom nettverkets adgangspunkt. Profilens roller omfatter nettverkets adgangspunkt, gruppe as-hoc-nettverk og personlige nettbrukere i området.

SIM Access Profile (SAP)

SAP gjør det mulig for enheter såsom biltelefoner med innbygget GSM-transceiver for å opprette forbindelse til et SIM-kort i en Bluetooth-telefon.

 

Synchronization Profile (SYNC)
SYNC-profil benyttes sammen med GOEP for å muliggjøre synkronisering av kalender og adresseopplysninger ( Personal Information Manager (PIM) poster) mellom Bluetooth-enheter. En felles anvendelse av denne profilen er utveksling av data mellom en PDA og datamaskin.

 

Hva er Multipunkt?

 

Multipunkt er en ny utvikling i Bluetooth-teknologien som tillater ditt Bluetooth-headsett å være tilsluttet to Bluetooth-enheter på samme tid. Når en oppringing kommer i telefonen, vet headsettet automatisk hvilken telefon ringer og vil forbinde til headsettet automatisk.

Multipunkt kan være til gave for de fleste Bluetooth-headsettbrukere. Det er ideel, hvis du er nødt til å bære rundt både arbejdstelefon og personlig telefon, men ønsker ikke å bry seg med å ha to separate hedsett. Hvis du bruker VOIP-telefon hjemme men ønsker ikke å være bundet til å sitte foran din PC, muliggjør multipunktet at du kan opprette en binding av ditt kompatible Bluetooth-headsett til din PC og din mobiltelefon. Uansett hvor telefonen ringer vil innkalling komme igjennom til ditt headsett.

Det er ikke bare erhvervslivets brukere som kan få fordelinger av det, men flere som streamerMP3 og musikk via Bluetooth. Multipunkt betyr at du kan lytte til musikk på ditt Bluetooth-stereoheadsett eller MP3-spiller og når en oppringing kommer i ,vil musikken pause / mute og gi deg mulighet til å svare på oppringingen på din mobiltelefon.
Musikkavspilning vil automatisk gjennoppta når du avslutter samtalen.

Rekken av mulitpunkt aktivertutstyr vokser hurtig idet de fleste nye Bluetooth Headsett støtter nå multipunkt. For nylig har vi sett multipunkt-teknologi å finne sin vei til Bluetooth-enkelt bilmonteringssett – deilig,da kan  både sjåfører og passasjere sitte håndfritt i bilen.