Utskifting av iPad 4 Wi-Fi limbånd (eksisterende panel)

Send via e-post

Steg 1 - Hjemknappens Kontrollkort

 • Fjern de to Phillips-skruene (2,1 mm) som fester hjemknappens kontrollkort til hjemknappens monteringsbrakett.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 2

 • Sett den flate enden av et plaståpningsverktøy mellom hjemknappens kontrollkort og monteringsbraketten - på høyre side.

 • Skyv plaståpningsverktøyet nedover for å pirke bort limet som holder hjemknappens kontrollkort og monteringsbrakett sammen.

 • Gjenta prosessen for å løsne limet under den venstre side av hjemknappens kontrollkort.

Steg 3

 • Løft hjemknappens kontrollkort opp og fjern det fra monteringsbraketten.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 4

 • Skrap vekk gammelt lim fra frontpanelets nedre høyre hjørne med den flate enden av en spudger.

 • Om nødvendig brukes en pinsett for forsiktig å fjerne limrestene.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 5

 • Plasser hjemknappens kontrollkort over hjemknappens monteringsbrakett.

 • Pass på at hjemknappens kontrollkort plasseres slik at kanten er nøyaktig på linje med kanten på hjemknappens monteringsbrakett.

Steg 6

 • Sett de to 2,1 mm Phillips-skruene tilbake i hjemknappens kontrollkort og skru dem til for å feste kontrollkortet til monteringsbraketten.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 7 - Limbånd (eksisterende Panel)
Tilbake til toppen

 • De resterende limbåndene skal nå plasseres på frontpanelet.

 • Ikke fjern den klare bakbeskyttelsen fra båndene med en gang.

 • Plasser det limbåndet som har form som en bro mellom den øvre kanten av frontpanelets innerramme og kameraets monteringsbrakett.

 • Glatt ut limbåndet fra sentrum og utover. Sørg for at det ikke blir værende noen luftbobler mellom limbåndet og frontpanelet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 8

 • Plasser det lange C-formede limbåndet på høyre side av frontpanelet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 9

 • Det er anbefalt å løfte hjemknappens flatkabel til side mens du plasserer det neste båndet under dette.

 • Legg deretter det rette, middels lange limbåndet nederst på høyre side av frontpanelet, under hjemknappens flatkabel.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 10

 • Sett det faneformede rektangulære limbåndet nederst på høyre side av frontpanelet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 11

 • Plasser det L-formede limbåndet på det nedre venstre frontpanelhjørnet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 12

 • Sett det korte rektangulære limbåndet øverst på venstre side av frontpanelet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 13

 • Lim til slutt det korte L-formede limbåndet i det øvre venstre frontpanelhjørnet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 14

 • Den klare bakbeskyttelsen på limbåndet som er plassert direkte under hjemknappens flatkabel fjernes. Dette gjøres med en pinsett.

 • Sett hjemknappens flatkabel på limbåndet og glatt ut fra sentrum og utover uten at det blir værende luftbobler mellom limbåndet og frontpanelet.

 • Ikke fjern den klare bakbeskyttelsen fra båndene umiddelbart.

Steg 15

 • Når alle limbåndene er påført, skal frontpanelet monteres og iPaden settes sammen igjen.

 • Før du lukker frontpanelet, skal den klare bakbeskyttelsen på hver stripe fjernes med en pinsett.

 • Hvert bånd bør plasseres og orienteres riktig før du tar av den klare bakbeskyttelsen.

 • Denne prosedyren vil kreve endel tålmodighet fordi noen av limbåndene er ganske små.
Folgende verktøy/deler
kreves til denne
reparasjonen


Legg til en kommentar
 
 
Din rangering
   
 
 
 
 
 

Skriv inn ditt navn
Skriv din kommentar