SELG DIN BRUKTE MOBILTELEFON! KLIKK HER
 

Utskifting av iPhone 6 frontpanel

Send via e-post

Steg 1 - Pentalobe-skruer

 • Sørg for at iPhonen er avslått før du begynner demonteringen.

 • Det er to 3,6 mm Pentalobe-skruer ved siden av Lightning-kontakten. Skru ut disse skruene.

Steg 2 - ISclack åpningsprosedyre
Tilbake til toppen

 • I de neste tre trinnene vil vi vise deg hvordan du bruker åpningsverktøyet iSclack, for å åpne iPhone 6. Hvis du ikke planlegger å benytte iSclack, går du videre til trinn 5.

 • Fjern plastdybdemåleren som eventuelt er festet på midten av iSclack. Denne er overflødig til bruk på større telefoner, som for eksempel iPhone 6.

 • Trykk håndtakene på iSlack sammen slik at "sugekopp-kjevene" åpnes.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 3

 • Plasser den nederste delen av telefonen inn mellom sugekoppene.

 • Sørg for at den øvre sugekoppen er festet på displayet, rett over hjemknappen (uten å dekke den).

 • Lukk sugekoppene mot hverandre ved å åpne håndtakene. Sentrer dem og trykk dem over oversiden og undersiden av iPhonen.

Steg 4

 • Hold iPhonen godt fast mens du lukker håndtaket på iSclack og dermed drar sugekoppene fra hverandre. Dette vil skille frontpanelet fra bakdekselet.

 • Ved hjelp av iSclack kan du på en trygg måte åpne iPhonen og skille for- og bakside fra hverandre, uten å skade skjermkablene.

 • Fjern sugekoppene fra iPhonen.

 • Hopp over de følgende tre trinnene, og gå videre til trinn 8.

Steg 5 - Frontpanel
Tilbake til toppen

 • Dersom du ikke har iSclack eller av annen grunn ikke ønsker å bruke det, kan du bruke en enkel sugekopp for å fjerne frontpanelet fra resten av iPhonen.

 • Legg sugekoppen på skjermen rett ovenfor hjemknappen, og trykk den fast.

 • Sørg for at sugekoppen er trykket godt fast på skjermen.

Steg 6

 • Hold iPhonen nede med en hånd, og trekk sugekoppen oppover med den andre. Dette vil skille frontpanelet fra bakdekselet.

 • Trekk med jevn og fast kraft i sugekoppen for å skille frontpanelet fra resten av telefonen. Ta den tiden du trenger.

 • Bruk et plaståpningsverktøy for å lirke bakdekselet ned og vekk fra skjermenheten. Fortsett å trekke opp med sugekoppen mens du gjør dette.

 • Frontpanelet er festet til bakdekselet med flere klips, så det kan hende at du må bruke både sugekoppen og plaståpningsverktøyet for å løsne dem fra hverandre.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 7

 • Løsne vakuumpakningen på sugekoppen ved å trekke i plastknotten.

 • Løsne sugekoppen fra skjermenheten.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 8

 • Trekk frontpanelet (hjemknappdelen av det) bort fra bakdekselet. Bruk toppen av iPhonen som et hengsle.

 • Frontpanelet bør holdes i en 90 ° vinkel til bakdekselet helt til det er fjernet. Hvis vinkelen mellom frontpanelet og bakdekselet blir for stor, vil det belaste skjermkablene og deres koblinger til hovedkortet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 9

 • Klipsene på den øvre kanten av frontpanelet danner et hengsle, slik at frontpanelet kan åpnes som en bok.

 • Ved remonteringen av iPhonen justeres klipsene slik at de ligger rett under bakdekslets øvre kant. Skyv frontpanelet oppover inntil den øverste kanten er trykket mot bakdekselets øvre kant.

Steg 10

 • Fem Phillips # 00-skruer fester frontpanelets kabelbrakett. Disse fjernes.

 • Tre 1.2 mm-skruer

 • En 1.7 mm-skrue

 • En 3.1 mm-skrue

Steg 11

 • Løsne frontpanelets kabelbrakett fra hovedkortet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 12

 • I de følgende fire trinnene er det viktig at du kun lirker opp kabelkontaktene, og ikke deres kontakter på hovedkortet.

 • Koble fra frontkamera og sensorkabel ved å bruke den flate enden av en spudger.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 13

 • Koble fra hjemknappens kabelkontakt ved hjelp av den flate enden av en spudger.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 14

 • Koble fra digitaliseringskabelkontakten ved hjelp av den flate enden av en spudger.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 15

 • Koble fra skjermdatakabelens kontakt ved hjelp av den flate enden av en spudger.

 • Når du begynner å settes sammen igjen telefonen, er det mulig at skjermdatakabelen løsner fra kontakten. Hvis dette skjer, vil skjermen være tom eller ha hvite linjer når telefonen slås på igjen. For å løse problemet kobler du til kabelen, og gjør en omstart av telefonen. Den beste måten å gjøre dette på er å koble fra og deretter koble til batterikontakten.

Steg 16

 • Løsne frontpanelet fra bakdekselet.

Følg denne guiden og finn ut hvordan du kan fjerne frontpanelet på iPhone 6.